Tirana Business Park

Furnizimi me material dhe kryerja e puneve te enterierit. Punimet e mureve ndarese, dyshemese teknike, plafoneve te leshuara etj. Materialet e perdorura tek muret ndarese me Knauf, ndersa te tjerat jane nga firma Lindner.

Loading...