Hoteli “Nena Naile”

Furnizimi me material dhe punimi i mureve ndarese, plafonave te leshuara, dekorimi i brendshem si dhe punimi i fasades se objektit.

Loading...