IPKO net (Ulpiane)

Kryerja e puneve te enterierit. Muret ndarese, plafonet e leshuara si dhe suvatimi dhe dekorimin e objektit. Kontrata e lidhur me LESNINA ing. kompani Sllovene.

Loading...