EULEX

Furnizimi me material dhe kryerja e puneve ne objektin e EULEX-it (ish farmedi). te gjitha punet me KNAUF, AMF, suvatimi dhe dekorimi. Kontrata e lidhur me firmen MABETEX.

Loading...