Kontakti

Përfaqësitë

Prishtinë

Arbëri p.n. 10000 (magjistralja Prishtinë – Mitrovicë, te rrethi)

call : +381 38 563 556 / 563 555 email : info@redoni.com
Vushtrri

Dëshmorët e Kombit nr. 10

call : +381 28 570 220 email : info.v@redoni.com
Tiranë

Tirana Business Park, Building No 7, Rinas Road, 1000 Tirana, Albania

call : +355 67 60 300 40/70/90 email : infoal@redoni.com
Loading...